Thứ Sáu, ngày 05 tháng 7 năm 2013

Điền website của bạn vào đó rồi nhấn nút Cập nhật

Điền website của bạn vào đó rồi nhấn nút Cập nhật
Coi như bạn đã xong bây giờ các bạn nhấn nút gửi tin rồi nhập link vào đó và nhấnChia sẻ
Ngay sau khi link được chia sẻ các bạn sẽ có được backlink PR5 như trong hình :